Andrzej Filipowicz | Grodno Moje. Book - Andrzej Filipowicz Fine ART | Malarstwo Sztuka Obrazy

[POL] Publikacja «Andrzej Filipowicz. Polak z Grodna i Robert Bluj. Polak z Wilna ” jest wynikiem długiej i starannej współpracy Andrzeja Filipowicza i Roberty Bluja z Towarzystwem Projektów Edukacyjnych  dla projektu artystycznego „Malarska wrażliwość”. Premiera ksiazki odbyla się podczas wystawy w Żuławskim Parku Historycznym (Nowy Dwór Gdański) oraz Ratuszu (Nowy Sącz) jesenia 2019r.

Towarzystwo Projektow Edukacyjnych (Warszawa) prszedstawiaja cykly w ktorych używanym klarowny podział tematyczny, co podkreślają tytuły. „Historie weneckie”, „Miraże”, „Grodno moje” czy „Labirynt miast” to opowieści o poszukiwaniu tajemnic i swoistym zrozumieniu piękna w pejzazu miejskim.

Obrazy przesiąknięte symboliką i metaforą, zdają się przenikać, wzajemnie dopełniać lub irracjonalnie ze sobą konkurować. Oglądane analizowane przemawiają językiem zako­dowanym przez autora, gdzie treści stają się szaradą sekretów zawierających inne, zakamuflowane i ukryte sensy.Profesor Stanisław Rodziński w jednym z tekstów na temat sztuki pisze: „Sensem sztuki jest proces twórczy, który wynika z przezywania, obser­wowania i interpretowania rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej przez artystę, który niezależnie od tego czy maluje autoportret, martwą naturę, krajobraz, czy kompozycję abstrakcyjną – maluje autoportret”. Zaszyfrowany w kompozycjach malarskich autoportret Filipowicza jest pełen sprzeczności. Gęsta materia malarska i porozbijana forma opowiadana jest wrażliwym językiem poety. Idąc za myślą profesora Rodzińskiego, można powiedzieć, że Filipowicz maluje swoje skomplikowane wnętrze, z niepohamowaną ekspresją konfrontuje swoje poetyckie wizje (cykle: „Magia snów”, „Melodie czasu”, „Kwiatowa impresja” czy „Przyjaciółki”).
Dostrzegam w nich osobowość dojrzewającą na pograniczu dwóch światów. Zachodniego i wschodniego. I na swój sposób pojmującą piękno. Podświadoma transgresyjność malarstwa Andrzeja Filipowicza buduje opowieść, gdzie rozum i zmysłowość  równoważą tajemniczą narrację. Andrzej Filipowicz to artysta ciągle młody duchem, aktywny.
Prof. Grzegorz Mroczkowski

Publication Details
Texts by Grzegorz Mroczkowski
Book design: Joanna Skoczkowska
Polish
Published Towarzystwo Projektow Edukacyjnych / Warszawa
Softcover
220 x 310 mm
106 pages
January 2019
Not available

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Be the first to know updates about Andrzej Filipowicz Studio

DROP US A LINE

CONTACT

Please send to: info.andrzejfilipowicz@gmail.com or fill out the contact form to the right. Emails are usually answered within 24 hours.